Korte geschiedenis...

De jongens die lid waren van de KAJ-jeugdbeweging speelden toneel bij “De Dageraad” , de meisjes bij de VKAJ-toneelkring “Edelweis”.

Eenmaal ze getrouwd waren konden ze, in de schoot van het ACW, niet terecht in een gemengde toneelkring en ze mochten zeker niet meer meespelen met de jeugd.

Enkele toneelliefhebbers vroegen aan de proost van het ACW de toelating om “Pogen” op te richten. Wij kregen de toelating maar moesten het “deftig” houden!

De eerste ledenvergadering vond plaats in het zijzaaltje van Den Bond op zaterdag 8 december 1968.

De eerste opvoering van “Ontbijt op bed” en “Het dagboek van Anne Frank” kwamen in 1969 voor het voetlicht, letterlijk dan, in zaal Exelcior.

Velen herinneren zich nog wel de cinemazaal Exelcior van het Christen Werkersverbond. Midden het podium een grote souffleurbak en in de zaal klapstoelen en een groot balkon en twee zijbalkons. Wij lieten ons grimeren en trokken onze toneelkledij aan onder de planken van het podium zodat wij nu en dan wat stof in ons gezicht kregen. Tijdens de voorstelling moest het in die kelder muisstil zijn anders konden de acteurs ons op scène horen.

Wegens verbouwingswerken moesten wij in 1972 uitwijken naar de zaal “Ter Wijngaard” op de Wijnberg. Wij vreesden dat er weinig toeschouwers ons zouden volgen en hebben er zelfs aan gedacht een pendeldienst in te leggen tussen “de platse” en de wijnberg. Gelukkig bleek dat niet nodig te zijn. Integendeel,  wij mochten er telkens rond de 1200 toneelliefhebbers begroeten.

Wij speelden ondermeer  “Morgen kan het te laat zijn” en “Oscar” op een piepklein podium en na de voorstelling moesten wij ons behelpen met een emmer koud water om ons te wassen. Het waren primitieve omstandigheden maar wij beleefden er onvergetelijke momenten, ook na de repetities en na  de voorstellingen.

In 1979 keerden wij met “Zachtjes met de deuren” terug naar onze Bond. De mooie zaal was er jammer genoeg niet meer. We moesten een deel van de gemeentelijke kiosk – en ‘t was een hele zware- naar de bovenzaal sleuren omdat er geen podium meer voorzien was.

Sedert 1984 vinden onze jaarlijkse voorstellingen plaats in “CC Guldenberg”.

Een uitstekende locatie met alle voorzieningen maar daarom niet gezelliger dan in de Bond of op de Wijnberg. 

In 1988 programmeerden wij 5 voorstellingen van “Van vlas en Menschen” van Wevelgemnaar  Henri Minne. Wij mochten 2034 toeschouwers begroeten. Maria Feys van “Den Bascule”, de gemeentelijke weegbrug waar veel vlassers hun lading vlas kwamen wegen,  verkocht kaarten aan alle “vlasmarchands” die bij haar een pint kwamen drinken. Maria zelf kwam drie keer kijken.

In die 50 jaar die nu voorbijzijn hebben wij op onze affiches , onze toegangskaarten of op onze flyers die wij in de ganse gemeente verspreiden nog nooit één letter publiciteit afgedrukt.

Wij hopen het zo te kunnen houden om samen met onze recente aanwinsten Pogen verder uit te bouwen tot een boeiende toneelvereniging.

Reeds meer dan 50 jaar een lach en een traan...

JAREN 70

1969 

Ontbijt op bed 

Dagboek van Anne Frank

1970 

Op hoop van zegen

1971 

Valstrik voor een man alleen

1972 

Morgen kan het te laat zijn

1973 

Het witte schaap van de familie

1974 

Kinderen van ons volk

1975 

In het kleine geluk

1976 

Oscar

1977 

De Consul van Cocorico

1978

Sloep zonder visser

1979 

Zachtjes met de deuren

JAREN 80

1980 

Madamme Tic Tac

1981 

De kat op de koord

1982 

De fatale melodie

1983 

De mirakelmakers

1984 

Tien kleine negertjes

1985 

De klucht van de brave moordenaar

1986 

Groenten uit Balen

1987 

Ik verveel me rijk

Het gezin van Paemel

1988 

Van vlas en van menschen

1989 

De zevende sluier

JAREN 90

1990 

De val van Napoleon

1991 

Mevrouw Pilatus

Acht vrouwen

1992 

In de Miroir

1993 

Peegie

1994 

De bezoeker

1995 

Au bouillon Belge

1996 

Het winkeltje

1997 

Motie van wanorde

1998 

Planeet Kakkedorus

1999 

De pijp van Maarten

 

JAREN 00

2000 

Jean Claude

2001 

Wie speelt met wie?

2002 

De langste nacht

2003 

Ketchup en Sangria

2004 

Paprika uit Afrika

2005 

Lifeline

2006 

Roddeltantes

2007 

Drinken de Goden Duvel?

2008 

Het Dagboek van Fientje

2009 

Gekke bompa’s

JAREN 10

2010 

Comme chez Swa

2011 

Martha en Mathilda

2012 

Het blijft in de familie

2013 

In de aap gelogeerd

2014 

Hotel Kommer en kwel

2015 

Als mijn zuster dat moest weten

2016 

De tante van Charlie

2017 

Met volle goesting

2018 

Een beeld van een man

2019

Hot Lips

2020

Geen voorstelling / De Coronajaren

2021

Geen voorstelling / De Coronajaren

2022

Een Bedevaart Naar Bonaire

2023

The Rose Garden

2024

Bertha's Bouletten